Varukorg / 0kr
Välj en sida

SEKRETESS & SÄKERHET

Sekretess, säkerhet och personuppgifter: Vi följer personuppgiftslagen. Vid din beställning hos oss uppger du personuppgifter som namn, adress och telefonnummer. I samband med beställning godkänner du att dessa uppgifter lagras hos oss och används i vår verksamhet för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Ingen personlig information registreras på Läderfärg.se. Dina uppgifter överförs aldrig, säljs eller görs tillgänglig för tredje part. All information lagras säkert och är endast tillgängliga för betrodda anställda på Inge AB.