Varukorg / 0kr
Välj en sida

Viktigt: Vi rekommenderar att allt arbete utförs i väl ventilerande och upplysta lokaler.

I guiden nedan använder vi oss av de produkter som ingår i vårt Kit för Rengöring och Återfärgning av Cabriolet. Vänligen notera att textilfärgens beskaffenhet är sådan att det endast går att byta färg till mörkare nyans än originalfärgen.

För att uppnå bästa möjliga resultat, se till att instruktionerna nedan följs:

Steg 1 – Skrapa bort smuts, mögel och gamla avlagringar:
Skrapa bort smuts och mögel från veck och sömmar.

Ofta byggs det upp lager av smuts och mögel i vecken vid takets kanter. Avlägsna så mycket som möjligt av detta. Använd någon typ av trubbigt verktyg som inte kan skada kanvasen för att komma åt att skrapa i vecken.

Steg 2 – Skura suflettens yta med borste och rengöringsmedel:
Sätt på spraymunstycket med den längsta slangen på flaskan med textilrengöringsmedlet Fabric Cleaner & Spotter, och spraya rikligt på ytan som ska rengöras. Med rikligt menas att spraya så att ytan ser fuktig ut. Skura sedan ytan ordentligt med Tampico-borsten.

Efter att ytan skurats, låt medlet ligga kvar på i 10–15 minuter. Detta gör att rengöringsmedlet löser upp och separerar smutsen från textilfibrerna. Ta sedan en ren trasa och torka av ytan, tryck ordentligt samtidigt som du torkar. Smutsen kommer då att absorberas av trasan. Upprepa detta moment tills du är nöjd med resultatet och suffletten är så ren som möjligt.

Steg 3 – Behandla suflettens yta med mögelsaneringsmedel:
När taket är rent är det viktigt att behandla hela ytan med mögelsaneringsmedlet Mould Remover. Sätt på det kortaste spraymunstycket på flaskan med Mould Remover och börja med att spraya alla områden som varit mögelangripna. Var särskilt uppmärksam på de veck och sömmar där ni tidigare skrapat bort smuts, det är ofta där det bildas mögel. Spraya därefter hela ytan med Mould Remover och låt verka i 10–15 minuter. Torka därefter av medlet med en ren trasa, var extra noggrann i veck och vid sömmar.

På de områden som är allvarligt angripna av mögel, låt mögelmedlet torka efter att det sprayats på. Detta för att försäkra sig om att alla spår av mögel är eliminerade.

Steg 4 – Infärgning av sufletten:
Använd den bifogade hinken för att blanda 500 ml Fabricoat med 250 ml Penetration Solution. Rör om blandningen ordentligt.

Tag den bifogade svampen och linda en ren bomullstrasa (bifogad) runt den. Du får då ett bra verktyg att använda för att påföra färgen. Doppa ”verktyget” i färgblandningen och påför färgen genom att med lagom tryck gnida svampen på ytan så att färgen tränger in i textilen. Man kan göra detta på många sätt, men det bästa är att börja i mitten och dra ut till kanten i jämna, raka linjer.

Gör detta tills hela ytan är täckt av färg. Om man vill ha en djupare (mörkare) färgton, lägg på ytterligare lager på samma sätt.

Steg 5 (valfritt) – Infärgning med färgspruta:
Om du hellre föredrar att lägga på färg med airbrush eller en FabriCoat sprayflaska så är detta möjligt. Det är lättare att få en helt jämn yta om färgen sprayas på.

Spraya i så fall i långa, raka linjer med jämnt tryck, från ena sidan till den andra utan avbrott. Det ger en jämn och fin yta.

FabriCoat textilfärg blir yttorr på  en timma och helt genomtorkad på 24 timmar. Låt torka åtminstone 1 timma innan ni går vidare till steg 6:

Steg 6 – Impregnering av cabriolet:
När färgen är torr på ytan är det dags för det sista steget av infärgningen; impregneringen med Fabric Protector. Impregneringen lägger sig som en osynlig barriär på kanvasen och skyddar mot blekning, gör ytan vattenavstötande, samt gör att smuts, fläckar, fågelbajs, mm får svårare att få fäste och går lätt att tvätta av.

För att göra detta skruvas den sista spraytriggern på flaskan med Fabric Protector. Spraya sedan direkt på takets yta, tillräckligt mycket så att ytan ser blöt ut. Fortsätt tills helat takets yta är täckt.

Låt helst torka i åtminstone 24 timmar innan taket exponeras för väder och vind (dvs bilen körs). Skulle detta inte vara möjligt, låt torka åtminstone en timma, så att ytan hinner torka.

För långvarigt skydd, upprepa impregneringen med 2-3 månaders mellanrum.