Varukorg / 0kr
Välj en sida

Definitionen av en sekundärfärg är att den kan blandas av två primärfärger;

Röd + Gul = Orange
Blå + Gul = Grön
Röd + Blå = Violett

Primärfärger  Sekundärfärger  Sekundär skuggfärg  Skuggfärg
Röd (Lc)     Grön  Gul Oxid   Svart (LC)
Röd (HC)    Orange  Röd Oxid Svart (HC)
Gul (LC) Violett   Umber (Choklad)  Vit
Gul (HC)  Magenta    
Blå (LC)        
Blå (HC)      

                                       

 

 

 

Gul Oxid, röd oxid och umber (chokladbrun) är inte några riktiga sekundärfärger; vi har klassificerat dem som sekundära skuggfärger eftersom de inte kan blandas av enbart primärfärger. De är ”smutsiga” eller ”murriga” färger framtagna att förändra både färg och skugga när man gör en färgmatchning.

LC och HC inom parenteserna står för ”High Concentrate” och ”Low Concentrate”. Som ni kan se så har de tre primärfärgerna samt svart både HC- och LC-varianter. Man ska använda LC-färger när man blandar en nyans för att inte riskera att få för mycket av en färg i blandningen. HC-färgerna används för att blanda basfärger.

Svart HC används vid infärgning av svart läder eller vid infärgning från en annan färg till svart. Svart LC används när du blandar till en nyans. Svart HC är oftast för stark för detta ändamål, det är mycket lätt att få för mycket svart i blandningen och får man detta är det svårt att gå tillbaka.

Färgteori

När man gör en färgmatchning ska man tänka på tre saker; färgton (hue), mättnad (saturation) och ljusstyrka (brightness, shade)

Färgton (hue) – Vilken färg?

När vi pratar om färgton så pratar vi ofta om den faktiska färgen, dvs grön, röd, orange, osv. Tänk på ex. krämfärgad(Cream); ”Kräm” kan inte refereras till färgton. Man måste se vilken primärfärg och sekundärfärg som det går att urskilja i krämfärgen. Ofta har kräm en röd eller gul färgton i sig, men det kan vara svårt att urskilja vilken färgtonen är om mättnaden är låg.

Mättnad (saturation) – Hur färgrikt är det?

Färgens mättnad refererat till hur färgrik, eller färgglad en färg är. Det fungerar ungefär som om man vrider ner färgen på datorskärmen så att den blir helt svartvit, då minskar man skärmens färgmättnad (och vice versa när man drar upp färgen igen, då ökar man färgmättnaden, tills färgerna blir alldeles för skrikiga).

Så vid en färgmatchning minskar man mättnaden genom att tillsätta grå (svart + vitt). Det innebär att färgtonen blir utspädd och mindre intensiv. Genom att tillsätta grå i en färg så behåller den färgtonen (hue), men den blir mer blekt eller urvattnad. Så om din blandning till exempel ser för blå ut på ett stycke blått läder, pröva med att tillsätta en mix av svart och vitt i lika proportioner. Efterhand som man blir duktig på detta kan man börja tillsätta mer vitt eller svart om det är så att det inte bara är mättnaden utan även ljusstyrkan (shade) som behöver korrigeras.

Ljusstyrka (Shade, Brightness) – Hur mörk eller ljus är färgen?

Ljusstyrkan brukar man referera till hur mörk eller ljus en färg är. Färger med hög ljusstyrka är ljusa (närmare vitt), medans färger med låg ljusstyrka är mörka (närmare svart). Exempelvis är klargult en relativt ljusstark färg. Men dess ljusstyrka kan förstärkas ytterligare genom att man tillför vitt för att göra färgen blekgul. Blått är naturligt mörk, men kan göras ännu mindre ljusstark genom att man tillför svart och den blir då mörkblå, eller marinblå.

Ljusstyrkan justeras i huvudsak genom att tillsätta vitt eller svart. Men alla färger som tillförs en blandning har även effekt på ljusstyrkan (exempelvis om man blandar i marinblått i en ljusblå färg så blir resultatet att den ljusblå färgen blir mörkare).

Perception – Hur vi uppfattar färg

När man talar om färgperception (färguppfattning) talar man om hur en färg uppfattas jämfört med en annan färg. Ex….

När man färgmatchar måste man ta färguppfattningen med i beräkningen. Innan du får en perfekt färgmatchning kommer din blandning att se ut som en annan färg jämfört med färgen på det läder som du försöker matcha. Den kan se för röd ut, eller för gul, eller för blå; någon av de primära färgerna. Den kan också se för orange ut, eller för grön, eller violett; någon av de sekundära färgerna.

Lila exempel

Det som demonstreras är att du kan applicera din matchade färg på en del av din soffa och det matchar perfekt. Samma färg på en annan del av soffan matchar kanske inte lika bra, det ser ut som om du har för mycket rött (eller någon annan färg) trots att du använder dig av samma färgblandning. Detta beror på att soffan har slitits olika mycket på olika ställen, eller kanske har olika typer av läder på ovansida och baksida. Av denna anledning bör man alltid matcha färgen så nära det område som ska färgas in. Ska man färga in flera områden bör man vara beredd på att korrigera färgen allt eftersom.

Metamerism

Metamerism är ett fenomen som uppstår när en färg ändrar sig beroende på ljuskälla. Färg absorberar och reflekterar ljus från olika ljuskällor på olika sätt, vilket får till följd att färgens nyans verkar ändra sig. Detta händer med alla färgobjekt, från fotografier till textilier. Exempelvis kan färgen på en soffa se annorlunda ut på kvällen i lampsken,  jämfört med hur den ser ut när dagsljuset strömmar in genom fönstret. Det finns inte någon färdigt ”fix” för detta problem, utan det bästa sättet att komma runt detta problem är att i så hög grad som möjligt försöka matcha färgen i samma förhållanden som den ska användas i.

Ska man färga in soffan i exemplet ovan, kan man försöka göra detta på dagtid, med lampor tända, samtidigt som så mycket ljus som möjligt släpps in genom fönstren.

Komplementära färger

Komplementära färger är färgpar som är av ”motsatt” färgton (hue) i färgspektrat. I teorin får man, om man blandar två komplementära färger med varandra, svart eller grå. I praktiken är detta svårt att uppnå. Med detta i bakhuvudet tänker vi tillbaka till avsnittet om mättnad (saturation). Om man tillför en komplementär färg så reduceras färgmättnaden i den färg som behöver ”dämpas”, och du kommer närmare färgmatchningen.

Komplementära basfärger:

Röd — Grön
Blå — Orange
Gul — Violett

Ändra färgtoner på färger som finns i Furniture Clinics Färgmatchningsmanual

Elfenben (Ivory)

Tänk på elfenben som en nyans av ljust grå. Det är en färg med låg mättnad.
Färgtonen justeras bäst med blå, magenta, röd, orange, gul, gul oxid.
När ni justerar färgtonen i elfenben, använd endast små mängder av den färg som ni justerar med, detta eftersom elfenben är en färg med låg mättnad och det är lätt att tillsätta för mycket.

Mättnaden justeras bäst med grå (svart & vit), färgtonen behålls då samtidigt som den blir ”utspädd”.

Ljusstyrkan justeras med svart och vit.

För att göra mörkare; tillsätt svart i liten mängd. Eftersom elfenben är en vit nyans, ju mer svart man adderar, desto mer gråaktig blir nyansen. Man kan därför behöva justera färgtonen, detta görs genom att addera av de färger som  mixen innehåller (se ovan)

För att göra ljusare; tillsätt vitt. Vitt gör också att färgen blir blekare, så även i detta fall kan färgtonen behöva justeras, med samma färger som ovan.

Kräm

Kräm är egentligen en mer färgglad variant av elfenben, så samma regler fungerar även på denna färg. Även kräm är en färg med låg mättnad, skillnaden är att den innehåller procentuellt sett mindre svart och vitt än elfenben.

Färgtonen justeras med magenta, blå, röd, orange, gul, gul oxid och umber (choklad).
När ni justerar färgtonen i krämfärg, använd endast små mängder av den färg som ni justerar med, detta eftersom kräm är en färg med låg mättnad och det är lätt att tillsätta för mycket.

Mättnaden justeras bäst med grå (svart & vit), färgtonen behålls då samtidigt som den blir ”utspädd”.

Ljusstyrkan justeras med svart och vit.

För att göra mörkare; tillsätt svart i liten mängd. Eftersom kräm är en färg med låg mättnad, ju mer svart man adderar, desto mer gråaktig blir nyansen. Man kan därför behöva justera färgtonen, detta görs genom att addera av de färger som mixen innehåller (se ovan)

För att göra ljusare; tillsätt vitt. Vitt gör också att färgen blir blekare, så även i detta fall kan färgtonen behöva justeras, med samma färger som ovan.

Beige

Beige är en mörkare variant av kräm.

Färgtonen justeras med röd oxid, röd, orange, gul, gul oxid, och umber (choklad). Återigen, när ni justerar färgtonen i beige, använd endast små mängder av den färg som ni justerar med, detta eftersom beige är en färg med låg mättnad och det är lätt att tillsätta för mycket.

Mättnaden justeras bäst med grå (svart & vit), färgtonen behålls då samtidigt som den blir ”utspädd”.  Tillsätt umber (choklad) om färgen blir för gråaktig.

Ljusstyrkan justeras med svart och vitt

För att göra mörkare; tillsätt svart i liten mängd. Eftersom beige är en färg med låg mättnad, ju mer svart man adderar, desto mer gråaktig blir nyansen. Man kan i ställe för svart använda umber för att mörka färgen, då bibehålls mättnaden bättre.

För att göra ljusare; tillsätt vitt. Gul kan också göra färgen ljusare, men ändrar färgtonen en aning.

Ljus & Mellanbrun

Ljus och mellanbrun är i princip en mörk orange så de har till största del rött och gult i mixen.

Färgtonen justeras främst med röd, röd oxid, gul och gul oxid, med lite magenta och violett för att få in lila toner.
Mättnaden justeras med grått (svart och vitt), detta gör att färgtonen behålls när man späder färgen med rött och gult.

Ljusstyrkan justeras först och främst med svart och vitt.

För att göra färgen mörkare, lägg till svart. Svart med magenta eller svart med violett i lika mängd ger det bruna en färgton åt det lila hållet. Svart med röd oxid bibehåller den röda färgtonen.

För att göra färgen ljusare, lägg till gult, rött och/eller orange. Dessa gör färgen ljusare, samtidigt som den bruna färgtonen behålls. Adderas endast gult ”dödar” man den röda färgtonen i det bruna. Vitt kan också användas för att göra färgen ljusare, men kan också orsaka att färgtonen blir ”mjölkig” om man tillsätter för mycket.

Mörkbrun

Mörkbrun kan antingen ha en mörkt röd/orange färgton, eller en färgton mer åt det lila hållet. Försök att först bedöma vilken färgton det är. Som hjälp kan du ta Leather Prep på en trasa och torka av lite färg, du kommer att se på trasan vilken färgton den bruna färgen har.

Färgtonen i mörkbrunt med rött/orange justeras främst med röd oxid, röd, orange, gul och gul oxid. Färgtonen i mörkbrunt med lila justeras med magenta, violett och gult.

Mättnaden justeras med grått (svart och vitt), vilket gör att färgtonen behålls vid utspädning enligt ovan.

Ljusstyrkan justeras med svart och vitt.

För att göra mörkare; tillsätt stor mängd svart. Svart med magenta eller svart med violett i lika mängd gör att den bruna tonen behålls samtidigt som färgen blir mörkare. Svart och violett ger mörkare brun än svart och magenta.

För att göra ljusare; tillsätt rött och gult i lika kvantitet. Då blir färgen ljusare samtidigt som den bruna nyansen behålls. tillsätts endast gult ”dödar” man den röda färgtonen. Man kan också tillsätta vitt för att göra ljusare, men vitt kan också göra färgen lite ”mjölkig” om man tillsätter för mycket.

Mörkblå

Mörkblått är lite mer komplicerat än bara svart och blått. Med den kombinationen är dett vanligt att färgen blir alldeles för blå. Man måste se till att mättnaden balanseras. De flesta mörkblå nyanser har lite vitt i för att balanseras.

Färgtonen justeras till stor del med röd, gul, magenta och blått. När du justerar färgtonen i mörkblått, börja med att tillföra en mindre mängd och gör därefter en bedömning över hur mycket mer du behöver tillföra. Du kommer förmodligen att märka att det behövs en hel del för att justeringen ska få effekt.

Mättnaden justeras med grått (svart och vitt). Orange kan också användas (blå komplementärfärg) för att ”döda” en eventuellt för hög blåton.

Ljusstyrkan justeras främst med svart och vitt. Även gult kan användas.

För att göra mörkare: tillsätt svart. Violett kan också användas för att göra färgen mörkare om den har en violett/lila färgton.

För att göra ljusare: tillsätt vitt, men var försiktigt, för mycket vitt gör färgen ”mjölkig”. Det går också att använda gult, men även här krävs försiktighet, för mycket gult ger en grön färgton. Skulle detta uppkomma kan man kompensera med rött (grön komplementfärg)

Ljusblå

Ljusblått består oftast av en blå där man tillsatt vitt, vilket ger en ”klart ljusblå” nyans. Ofta behöver man tillsätta en gnutta svart för att ”döda” ljusstyrkan som uppstår när man tillsatt vitt. Så, ljusblått består i huvudsak av blått, vitt och svart och har låg mättnadsgrad.

Färgtonen justeras i huvudsak med gul, magenta och blått.

Mättnaden justeras med grått (svart och vitt). Orange kan också användas (blå komplementärfärg) för att ”döda” en eventuellt för hög blåton.

Ljusstyrkan justeras främst med svart och vitt. Även gult kan användas.

För att göra mörkare: Tillsätt svart. Violett kan också användas för att göra färgen mörkare, detta om den ljusblå färgen har en lila/violett färgton. Tillsätt endast lite färg åt gången.

För att göra ljusare: Tillsätt vitt. Vill och blått kan också användas tillsammans för att få mer ljusstyrka. Även gult kan användas, men gult kan orsaka en grön färgton om man tillsätter för mycket. Detta kan kompenseras med rött (komplementfärg till grönt), men kan orsaka att blandningen blir lite gråaktig, samt även göra färgen lite mörkare. Mer blått kan då tillsättas för att motverka den grå effekten, vilket i sin tur även detta leder till mörkare blandning. Skulle detta uppstå används vitt för att återfå en ljusare blandning.

Grön

Färgtonen justeras främst med grönt, blått, gult och orange. Rött kan också användas efter behov, men ”dödar” den gröna färgtonen om man tar för mycket, färgen blir då brunaktig med ett grönt färgstick (rött är komplementfärg till grön och tillsammans blir de grå). Orange ”dödar” den blå färgtonen i grönt och får färgen att bli mer olivgrön.

Mättnaden justeras främst med svart och vitt (grått).

Ljusstyrkan justeras främst med svart och vitt. Gult kan också användas.

För att göra grönt mörkare; tillsätt svart. Blått gör också mörkare, men ändrar även färgtonen.

För att göra ljusare: tillsätt vitt. Gult kan också användas, men kan ändra färgtonen.

Grå

Grått är inte bara svart och vitt, grått innehåller alltid även andra färger. Tänk på grått som färger med mycket låg mättnad. Endast svart och vitt ger för det mesta en alltför blå färgton.

Färgtonen justeras främst med gult, gul oxid, violett, blått och umber (chokladbrun).

Mättnaden justeras med svart och vitt, vilket kan ge en blå färgton. Denna kan motverkas med orange.

Ljusstyrkan justeras främst med svart och vitt.

För att göra grått mörkare: tillsätt svart. Man kan också använda violett eller blått om man vill att även färgtonen ska ändras.

För att göra ljusare: tillsätt vitt. Gult kan också användas om det är mörkgrått, men tenderar att skapa en grönaktig färgton. En droppe rött kan då kompensera för detta, men det röda kan även göra färgen mörkare.

Röd/rödbrun (maroon)

När rött torkar så tenderar den torra färgen att bli mycket annorlunda jämfört med den våta, så använd inte den våta blandningen i blandkoppen som ledstjärna.

Färgton justeras främst med rött, orange, röd oxid, magenta, violett och gult.

När man justera färgtonen i mer rödbruna nyanser, var försiktig, då minsta lilla förändring kan ge stor effekt på färgtonen. Magenta kan dock tillsättas i ganska stor kvantitet, då den inte har lika stor effekt på färgtonen.

Mättnad justeras med grått (svart och vitt). Var försiktig med svart, då för mycket svart gör färgen brunaktig. Gult fungerar bra med rödbruna nyanser, eftersom rödbrunt ofta innehåller violett och magenta. Gult ”dödar” dessa och skapar en mer gråaktig färg.